Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Kursy

KURSY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DLA DZIEWCZĄT

ZE SZKOLENIEM DLA OPIEKUNEK
 

Stowarzyszenie organizuje trzytygodniowe kursy aktywizacji zawodowej raz na kwartał.

 

Celem kursów jest:
- przygotowanie do skutecznego poszukiwania zatrudnienia i usamodzielnienia
oraz
- przygotowanie do podjęcia roli matki i żony, a także prac opiekuńczych.
 
Kurs obejmuje trzy bloki tematyczne:

I - PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, prowadzenia domu i domowych prac przejściowych podczas zajęć z:
- pedagogiki nt. roli kobiety w społeczeństwie oraz jej cech i predyspozycji,
- doradztwa rodzinnego nt. biomedycznych podstaw rozwoju,

- ergonomiki czasu i zarządzania budżetem,

- gastronomii w teorii i praktyce,
- zasad prowadzenia domu,
- savoir – vivre,
- prac manualnych.

II - PRZYGOTOWANIE DO PRAC OPIEKUŃCZYCH I ROLI MATKI podczas zajęć z:
- podstaw wychowania,
- pielęgnacji dziecka,

- gotowania dla dziecka w teorii i praktyce,

- pedagogiki zabawy,
- pielęgnacji osób chorych i starszych,
- pierwszej pomocy,
oraz
- praktyk w przedszkolu.

III - PRZYGOTOWANIE DO SKUTECZNEGO POSZUKIWANIA PRACY podczas zajęć z:
- etyki w pracy i na co dzień,
- doradztwa zawodowego,
- autoprezentacji,
- psychologii komunikacji,
- podstaw zatrudnienia, prawa cywilnego i administracyjnego

oraz
- metod szukania pracy.

 

Czytaj więcej...

Aktualności

Zapraszamy na Dni skupienia do Otwocka!

 

4 - 5 czerwca w Otwocku organizujemy Dni skupienia, tym razem o MIŁOŚCI - czym tak naprawdę jest...
W planie sobotnim: warsztaty z Psychologiem, Eucharystia, ognisko, nabożeństwo czerwcowe i Apel Jasnogórski oraz film o miłości;)
W niedzielę zaczynamy Eucharystią, dalej śniadanie, wyprawa czerwcowa z rozmowami indywidualnymi, obiad i zakończenie;)
Przybywajcie!
Koszt: ofiara
Zgłoszenia do 3.06.2016r. na nr: 882 178 464
 

Czerwcowy KURS AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ze szkoleniem dla opiekunek

 

Zapraszamy na kolejny trzytygodniowy KURS AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA DZIEWCZĄT ze szkoleniem dla opiekunek od 30 maja do 18 czerwca 2016r. 

 

W pierwszym i drugim tygodniu Kursu w Otwocku odbędą się zajęcia przygotowujące do samodzielnego życia i szukania pracy, natomiast trzeci tydzień (w warszawskim Hostelu Stowarzyszenia) przygotuje do podejmowania prac opiekuńczych. 

 

Zapraszamy do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego szukania pracy, autoprezentacji, komunikacji, podstaw prawa pracy, zasad wychowania i pielęgnacji, zarządzania finansami oraz gotowania i savoir-vivre. 

 

Szczegóły nt. Kursu znajdują się

w zakładce KURS

 

Informacje pod nr tel: 882 178 464

lub mailowo:

 

Zapisy do 25 maja 2016r.

 

Porozmawiajmy o poczuciu krzywdy

 

14 maja 2016r. zapraszamy na Dzień skupienia w Hostelu Stowarzyszenia przy ul. Teresińskiej 9 w Warszawie z WARSZTATAMI NT. POCZUCIA KRZYWDY.

 

Porozmawiamy o codziennych i zadawnionych żalach, poznamy ich skutki, nauczymy się je przepracowywać, słowem WYCHODZIĆ Z ROLI OFIARY.

 

Po warsztatach będzie możliwość rozmowy z Kapłanem oraz czas na Sakrament Pojednania.

W czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego oddamy doznane krzywdy, a w trakcie Adoracji i Eucharystii będziemy odkrywać prawdziwy sens sprawiedliwości - "Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni."

Spotkanie zaczynamy o 9.30,

a zakończymy kolacją i podsumowaniem ok. 19.00.

 

 

Koszt: dowolna ofiara.

 

Zgłoszenia do 12 maja na nr: 882 178 464

 

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom imienia Eleonory Motylowskiej jest organizacją pozarządową, mającą status organizacji pożytku publicznego. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 04 lutego 2003r. pod nr 0000149799.

 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dziewczętom, 

które mają utrudniony start w aktywne życie zawodowe. 

Nasze działania kierujemy szczególnie do dziewcząt pochodzących 

z rodzin ubogich lub dotkniętych innymi formami społecznych dysfunkcji, 

np. bezrobociem.

Stowarzyszenie, opierając się na nauce społecznej Kościoła Katolickiego, stara się pomóc dziewczętom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, znalezieniu pracy, a także przygotowaniu ich do założenia własnej rodziny opartej na zasadach Ewangelii.

 

Patronką Stowarzyszenia jest Eleonora Motylowska – społecznik, patriota i człowiek wielkiego serca…

Więcej – w zakładce PATRONKA

 

 

Działania Stowarzyszenia:

 

  • poradnictwo zawodowe, 
  • pomoc prawna, administracyjna,
  • pomoc psychologiczna,
  • organizowanie kursów aktywizacji zawodowej,
  • organizowanie szkoleń edukacyjnych,
  • prowadzenie hosteli,
  • pomoc w poszukiwaniu mieszkania,
  • pomoc w szukaniu pracy i pośrednictwo pracy.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami 

w zakładkach dotyczących poszczególnych form działania.