Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Kursy

WARSZTATY DLA DZIEWCZĄT

ZE SZKOLENIEM DLA OPIEKUNEK
 

Stowarzyszenie organizuje warsztaty, które realizowane są w trzech blokach tematycznych:

I - PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, prowadzenia domu i domowych prac przejściowych podczas zajęć z:
- pedagogiki nt. roli kobiety w społeczeństwie oraz jej cech i predyspozycji,
- doradztwa rodzinnego nt. biomedycznych podstaw rozwoju,

- ergonomiki czasu i zarządzania budżetem,

- gastronomii w teorii i praktyce,
- zasad prowadzenia domu,
- savoir – vivre,
- prac manualnych.

II - PRZYGOTOWANIE DO PRAC OPIEKUŃCZYCH I ROLI MATKI podczas zajęć z:
- podstaw wychowania,
- pielęgnacji dziecka,

- pedagogiki zabawy,
- pielęgnacji osób chorych i starszych,
- pierwszej pomocy,
oraz
- praktyk w przedszkolu.

III - PRZYGOTOWANIE DO SKUTECZNEGO POSZUKIWANIA PRACY podczas zajęć z:
- etyki w pracy i na co dzień,
- doradztwa zawodowego,
- autoprezentacji,

- mody i stylu,
- psychologii komunikacji,
- podstaw zatrudnienia, prawa cywilnego i administracyjnego

oraz
- metod szukania pracy.

 

Czytaj więcej...

Aktualności

Dzień skupienia dla kobiet "Królewska Korona"

Zapraszamy na  spotkanie i modlitwę gdzie będziemy odkrywać swoje kobiece piękno w oczach Boga.

Spotykamy się w 24 XI, tj. w sobotę, w Warszawskim Hostelu przy ul. Teresińskiej 9. Rozpoczęcie godz. 9.30. Zapisy pod nr tel. 696916837

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

·        Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30

·        Bank Żywności SOS w Warszawie z siedzibą w Regułach przy ul. Bodycha 97, 05-820 Piastów I

·        Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 8

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

1.    imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

2.    dochód osoby i rodziny;

3.    powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

Warsztaty: Profesjonalna opieka nad osoba starszą

 

W programie min.:

 •  fizjologia starzenia się organizmu
 • choroby wieku starczego
 • podstawowa pielęgnacja pacjenta leżącego
 • dysfunkcje i jak im zaradzać
 • profilaktyka przeciwodleżynowa
 • obsługa gleukometru i ciśnieniomierza
 • ćwiczenia z pielęgnacji podstawowej

MIEJSCE: Warszawa, Teresińska 9  /wejście od ul. Bobrowieckiej/

 TERMIN: 28 KWIETNIA 2018

GODZINA: 10.00 - 17.00

 Zgłoszenia tel. + 48 696-916-837 lub mail:

 

 

Oferty pracy

Herbatka u Lonii

25.11.2017 o godz. 12.00 zapraszamy na spotkanie dla niań i opiekunek dzieci. Szczegóły na plakacie w zakładce "aktualności".

LINKI DO OFERT PRACY

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE

 

Redakcja CV

 

...jak napisać poprawne CV

- znajdziesz na stronie regiopraca.pl

(kliknij TUTAJ )

 

oraz chojnice,praca.gov.pl

(kliknij TUTAJ )

 

 

 

Wzory CV

 

... znajdziesz  na stronie regiopraca.pl ,

czyli TUTAJ

 

 

 

Listy motywacyjne

 

... informacje znajdują się na stronie

kariera.pracuj.pl

czyli TUTAJ,

 

a wzór listu motywacyjnego

TUTAJ.

 

 

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom imienia Eleonory Motylowskiej jest organizacją pozarządową, mającą status organizacji pożytku publicznego. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 04 lutego 2003r. pod nr 0000149799.

 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dziewczętom, 

które mają utrudniony start w aktywne życie zawodowe. 

Nasze działania kierujemy szczególnie do dziewcząt pochodzących 

z rodzin ubogich lub dotkniętych innymi formami społecznych dysfunkcji, 

np. bezrobociem.

Stowarzyszenie, opierając się na nauce społecznej Kościoła Katolickiego, stara się pomóc dziewczętom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, znalezieniu pracy, a także przygotowaniu ich do założenia własnej rodziny opartej na zasadach Ewangelii.

 

Patronką Stowarzyszenia jest Eleonora Motylowska – społecznik, patriota i człowiek wielkiego serca…

Więcej – w zakładce PATRONKA

 

 

Działania Stowarzyszenia:

 

 • poradnictwo zawodowe, 
 • pomoc prawna, administracyjna,
 • pomoc psychologiczna,
 • organizowanie kursów aktywizacji zawodowej,
 • organizowanie warsztatów edukacyjnych,
 • prowadzenie hosteli,
 • pomoc w szukaniu pracy i pośrednictwo pracy,
 • pomoc w poszukiwaniu mieszkania.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami 

w zakładkach dotyczących poszczególnych form działania.