Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Projekty

 

01.07.2014r. – 31.12.2014r.

Realizacja projektu współfinansowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki „Wsparcie rodzin umożliwiające przezwyciężenie sytuacji kryzysowych”

 

01.07.2013r. – 31.12.2013r.

Realizacja projektu współfinansowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki „Kompleksowe wsparcie rodzin umożliwiające przezwyciężenie sytuacji kryzysowych”

 

 

01.07.2011r.- 31.12.2011r.

Realizacja projektu współfinansowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki "Zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo."

 

07.05.2009r.- 31.12.2009r.

Kompleksowa pomoc bezrobotnym dziewczętom ze środowisk zagrożonych marginalizacją w zakresie aktywnego poszukiwania pracy - zadanie dotowane przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

16.07.2008r. - 31.12.2008r.

Kompleksowa pomoc bezrobotnym dziewczętom ze środowisk zagrożonych marginalizacją w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i przygotowania do budowania prawidłowych i trwałych relacji rodzinnych - zadanie dotowane przez wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

14.02.2007r.- 31.12.2007r.

Prowadzenie punktu wsparcia w szukaniu miejsca na rynku pracy dla młodych dziewcząt - projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

01.07.2006r.-31.12.2007r.

Kompleksowa pomoc bezrobotnym dziewczętom i młodym kobietom pochodzącym ze środowisk zagrożonych patologią w zakresie aktywnego poszukiwania pracy- projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

15.03.2006r.-31.12.2006r.

Prowadzenie Punktu Wsparcia w szukaniu miejsca na rynku pracy dla młodych dziewcząt- projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

15.10.2005r.-31.12.2005r.

Prowadzenie punktu wsparcia dla bezrobotnych dziewcząt, zwłaszcza pochodzących ze środowisk patologicznych i będących mieszkankami hostelu- projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

01.09.2004r.-31.12.2004r.

Budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie u dziewcząt poszukujących pracy i rozpoczynających własną ścieżkę zawodową- projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy