Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Kursy

KURSY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DLA DZIEWCZĄT

ZE SZKOLENIEM DLA OPIEKUNEK
 

Stowarzyszenie organizuje kursy aktywizacji zawodowej.

 

 
Kursy realizowane są w trzech blokach tematycznych:

I - PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, prowadzenia domu i domowych prac przejściowych podczas zajęć z:
- pedagogiki nt. roli kobiety w społeczeństwie oraz jej cech i predyspozycji,
- doradztwa rodzinnego nt. biomedycznych podstaw rozwoju,

- ergonomiki czasu i zarządzania budżetem,

- gastronomii w teorii i praktyce,
- zasad prowadzenia domu,
- savoir – vivre,
- prac manualnych.

II - PRZYGOTOWANIE DO PRAC OPIEKUŃCZYCH I ROLI MATKI podczas zajęć z:
- podstaw wychowania,
- pielęgnacji dziecka,

- pedagogiki zabawy,
- pielęgnacji osób chorych i starszych,
- pierwszej pomocy,
oraz
- praktyk w przedszkolu.

III - PRZYGOTOWANIE DO SKUTECZNEGO POSZUKIWANIA PRACY podczas zajęć z:
- etyki w pracy i na co dzień,
- doradztwa zawodowego,
- autoprezentacji,

- mody i stylu,
- psychologii komunikacji,
- podstaw zatrudnienia, prawa cywilnego i administracyjnego

oraz
- metod szukania pracy.

 

 

Aby wziąć udział w Kursie, należy:
- mieć ukończony 18 r.ż. oraz
- posiadać aktualne badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych ze względu na zajęcia praktyczne, które odbywają się m. in. w przedszkolu.ADRES KURSÓW:

 

- Warszawa, Hostel, ul. Teresińska 9 

- Otwock, ul. Konopnickiej 12/14 

(dojazd do Otwocka: pociągiem SKM lub KM z Warszawy Śródmieścia – ok. 40 min.)Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z wyszczególnieniem przeprowadzonych przedmiotów i liczby godzin.TERMINY:

2017r.

 

13 - 31.03 - Warszawa

 

2016r.


17 - 29.10 - Otwock - Warszawa

30.05 - 18.06 - Otwock - Warszawa

1 - 18.03 - Warszawa

 

2015r.

28.09 - 16.10 - Warszawa

20.07 - 08.08 - Otwock - Warszawa

20.04 - 09.05 - Warszawa

26.01 - 14.02 - Warszawa

 

2014r.

18 - 27.11 - Warszawa 

06 - 25.10 - Otwock - Warszawa

07 – 26.07 - Otwock - Warszawa

20.01 - 01.02 - Warszawa


 
2013r.
30.09 – 16.10 - Warszawa
08.07 – 20.07– Kraków
26.04 – 05.05 – Kraków
11.03 – 26.03 - Warszawa
 
Informacje o kolejnych kursach w zakładce AKTUALNOŚCI.